Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23-CT/TU   07/03/2024   về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
130/KH-TU   01/03/2024   Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liền vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024.
23-NQ/TU   05/12/2023   Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024
22-NQ/TU   29/09/2023   Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các tháng cuối năm 2023
1017-QĐ/TU   25/09/2023   Quyết định ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và chỉ đạo xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
19-CT/TU   18/09/2023   Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.
998-QĐ/TU   07/09/2023   Quyết định ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum
21-NQ/TU   30/06/2023   Nghị quyết lần thứ mười hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023
18-CT/TU   21/06/2023   Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tỉnh
95-KH/TU   22/05/2023   Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-01-2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
17-CT/TU   18/05/2023   Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng, dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
59-CTr/TU   15/05/2023   Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới".
20-NQ/VPTU   14/04/2023   Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến hết quý II/2023.
90-KH/TU   03/04/2023   Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới"
849-QĐ/TU   03/04/2023   Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với các huyện uỷ, thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an huyện, thành phố.
Tổng: 41 Văn bản. Trang 2 Trong tổng số 3 Trang.
Chuyển tới trang: