Chủ nhật, Ngày 07/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/2021/QĐ-UBND   02/03/2021   Ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
05/2021/QĐ-UBND   25/02/2021   Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum.
04/2021/QĐ-UBND   25/02/2021   Ban hành Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
03/2021/QĐ-UBND   22/02/2021   Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/2021/QĐ-UBND   28/01/2021   Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum
01/2021/QĐ-UBND   15/01/2021   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/2020/QĐ-UBND   31/12/2020   Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
45/2020/QĐ-UBND   30/12/2020   Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
44/2020/QĐ-UBND   29/12/2020   Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
43/2020/QĐ-UBND   24/12/2020   Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
42/2020/QĐ-UBND   21/12/2020   Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
39/2020/QĐ-UBND   18/12/2020   Về việc ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
41/2020/QĐ-UBND   18/12/2020   Về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
40/2020/QĐ-UBND   18/12/2020   Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38/2020/QĐ-UBND   17/12/2020   Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 74 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: