Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/2024/QĐ-UBND   02/04/2024   Bãi bỏ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
16/2024/QĐ-UBND   27/03/2024   ban hành "Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ toàn bộ Quyết định, một phần các Quyết định do UBND tỉnh ban hành"
15/2024/QĐ-UBND   25/03/2024   Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/2024/QĐ-UBND   25/03/2024   Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
13/2024/QĐ-UBND   19/02/2024   Ban hành Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/2024/QĐ-UBND   19/02/2024   Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12/2024/QĐ-UBND   16/02/2024   Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
11/2024/QĐ-UBND   01/02/2024   Sửa đổi một số điều của Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum
10/2024/QĐ-UBND   31/01/2024   Quy định 07 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/2024/QĐ-UBND   31/01/2024   Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum
08/2024/QĐ-UBND   31/01/2024   Ban hành đơn giá quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở CQNN thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh Kon Tum
05/2024/QĐ-UBND   25/01/2024   Ban hành Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/2024/QĐ-UBND   25/01/2024   Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/2024/QĐ-UBND   25/01/2024   Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/2024/QĐ-UBND   17/01/2024   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 256 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 18 Trang.
Chuyển tới trang: