Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/2022/QĐ-UBND   12/07/2022   Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
24/2022/QĐ-UBND   04/07/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
23/2022/QĐ-UBND   30/06/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
22/2022/QĐ-UBND   28/06/2022   Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
21/2022/QĐ-UBND   20/06/2022   Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
20/2022/QĐ-UBND   17/06/2022   Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của UBND tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức.
19/2022/QĐ-UBND   15/06/2022   Ban hành Quy định mức bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phải di dời ra khỏi hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không điện áp đến 220 kV trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
18/2022/QĐ-UBND   15/06/2022   Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
17/2022/QĐ-UBND   13/06/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
16/2022/QĐ-UBND   13/06/2022   Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
15/2022/QĐ-UBND   07/06/2022   Quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14/2022/QĐ-UBND   06/06/2022   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
13/2022/QĐ-UBND   06/06/2022   Bãi bỏ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định nội dung, mức chi trong tổ chức các kỳ thi và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12/2022/QĐ-UBND   03/06/2022   Ban hành quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/2022/QĐ-UBND   03/06/2022   Ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 145 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 10 Trang.
Chuyển tới trang: