Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
803/KH-UBND   24/03/2023   Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
794/KH-UBND   24/03/2023   Thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn tỉnh.
807/KH-BCĐ   24/03/2023   Thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
801/KH-BCĐ   24/03/2023   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
786/KH-UBND   22/03/2023   Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
784/KH-UBND   22/03/2023   Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"
782/KH-UBND   22/03/2023   Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2023
763/KH-UBND   21/03/2023   Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí" trên địa bàn tỉnh
762/KH-UBND   21/03/2023   Kế hoạch Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
750/KH-UBND   20/03/2023   Về Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
729/KH-UBND   17/03/2023   thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
727/KH-UBND   17/03/2023   Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
710/KH-UBND   17/03/2023   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
677/KH-UBND   15/03/2023   Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028" trên địa bàn tỉnh
654/KH-UBND   13/03/2023   Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2023
Tổng: 709 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 48 Trang.
Chuyển tới trang: