Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3323/KH-UBND   02/10/2023   Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2023) và Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023.
3317/KH-UBND   02/10/2023   Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3332/KH-UBND   02/10/2023   Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.
3295/KH-UBND   29/09/2023   Kế hoạch đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.
3288/KH-UBND   29/09/2023   Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3220/KH-UBND   25/09/2023   Thực hiện giải quyết điểm, tụ điểm về ma túy, chuyển hóa địa bàn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
3219/KH-UBND   25/09/2023   Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.
3211/KH-UBND   25/09/2023   V/v Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3212/KH-UBND   22/09/2023   Cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.
3193/KH-UBND   22/09/2023   Thực hiện công tác "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" trên địa bàn tỉnh.
3160/KH-UBND   21/09/2023   Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh năm 2023.
3159/KH-UBND   21/09/2023   Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh
3148/KH-UBND   20/09/2023   Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
3101/KH-UBND   15/09/2023   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
3083/KH-UBND   15/09/2023   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới".
Tổng: 811 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 55 Trang.
Chuyển tới trang: