Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2445/KH-UBND   11/07/2024   Triển khai Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
2429/KH-UBND   10/07/2024   Kế hoạch tổng kết Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh.
2422/KH-UBND   10/07/2024   Triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Kon Tum năm 2024.
2421/KH-UBND   10/07/2024   Triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7".
2407/KH-UBND   09/07/2024   Thực hiện Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 23/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới".
2391/KH-UBND   08/07/2024   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2378/KH-UBND   05/07/2024   Triển khai thực hiện Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2314/KH-UBND   01/07/2024   Triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng bộ pháp điển" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2301/KH-UBND   01/07/2024   Kế hoạch triển khai Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.
2278/KH-UBND   28/06/2024   Kế hoạch kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2380/KH-UBND   28/06/2024   Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tỉnh Kon Tum
2292/KH-UBND   28/06/2024   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 09/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2196/KH-UBND   24/06/2024   Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2164/KH-UBND   20/06/2024   Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
2125/KH-UBND   18/06/2024   Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Tổng: 970 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 65 Trang.
Chuyển tới trang: