Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1289/KH-UBND   15/04/2024   Về tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2024.
1266/KH-UBND   12/04/2024   Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2024.
1252/KH-UBND   11/04/2024   Thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1245/KH-BCĐ   11/04/2024   Về Kế hoạch Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1232/KH-UBND   10/04/2024   Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 5/6 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1216/KH-BCĐ   09/04/2024   Phát động phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế năm 2024
1214/KH-UBND   09/04/2024   Triển khai giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
1193/KH-UBND   09/04/2024   Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1204/KH-BCĐ   09/04/2024   Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệpnăm 2024
1181/KH-UBND   08/04/2024   Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh
1153/KH-UBND   05/04/2024   Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh năm 2024.
1135/KH-UBND   04/04/2024   Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển thanh niên năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1118/KH-UBND   03/04/2024   Kế hoạch xây dựng mô hình "Xã, phường, thị trấn sạch ma túy" trên địa bàn tỉnh
1080/KH-UBND   01/04/2024   Kế hoạch phát động Phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum" năm 2024.
1074/KH-UBND   01/04/2024   Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Tổng: 916 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 62 Trang.
Chuyển tới trang: