Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
380/BC-UBND   29/11/2022   Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh
352/BC-UBND   16/11/2022   Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
351/BC-UBND   16/11/2022   Công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
349/BC-UBND   15/11/2022   Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
350/BC-UBND   15/11/2022   Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022
336/BC-UBND   08/11/2022   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
325/BC-UBND   02/11/2022   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
324/BC-UBND   01/11/2022   Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
297/BC-UBND   13/10/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022
285/BC-UBND   30/09/2022   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
270/BC-UBND   19/09/2022   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
267/BC-UBND   16/09/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
227/BC-UBND   10/08/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022
203/BC-UBND   20/07/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
180/BC-UBND   28/06/2022   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2022
Tổng: 68 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: