Chủ nhật, Ngày 24/09/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
332/BC-UBND   22/09/2023   Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý III năm 2023.
323/BC-UBND   18/09/2023   Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
311/BC-UBND   08/09/2023   Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
302/BC-UBND   05/09/2023   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
290/BC-UBND   25/08/2023   Tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
271/BC-UBND   09/08/2023   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023.
232/BC-UBND   14/07/2023   Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024-2026.
229/BC-UBND   14/07/2023   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
220/BC-UBND   05/07/2023   Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
221/BC-UBND   05/07/2023   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
215/BC-UBND   03/07/2023   Công tác thanh tra Quý II và sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
216/BC-UBND   03/07/2023   Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
207/BC-UBND   30/06/2023   Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội.
206/BC-UBND   30/06/2023   Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
205/BC-UBND   30/06/2023   Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023.
Tổng: 136 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 10 Trang.
Chuyển tới trang: