Thứ hai, Ngày 15/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
230/BC-UBND   12/07/2024   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
196/BC-UBND   21/06/2024   Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
189/BC-UBND   19/06/2024   Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
183/BC-UBND   14/06/2024   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024.
175/BC-UBND   04/06/2024   Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
174/BC-UBND   04/06/2024   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024
172/BC-UBND   02/06/2024   Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024
166/BC-UBND   28/05/2024   Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
160/BC-UBND   27/05/2024   Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen”
163/BC-UBND   27/05/2024   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII
119/BC-UBND   16/04/2024   V/v Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 và Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
113/BC-UBND   10/04/2024   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, tháng 3 và quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024
105/BC-UBND   03/04/2024   Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý I năm 2024
78/BC-UBND   20/03/2024   Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
75/BC-UBND   19/03/2024   Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 170 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 12 Trang.
Chuyển tới trang: