Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
722/QĐ-UBND   29/11/2022   Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
719/QĐ-UBND   23/11/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
717/QĐ-UBND   21/11/2022   Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
712/QĐ-UBND   17/11/2022   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
703/QĐ-UBND   15/11/2022   Khen thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum năm 2022
700/QĐ-UBND   15/11/2022   Bãi bỏ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
699/QĐ-UBND   15/11/2022   Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
698/QĐ-UBND   15/11/2022   Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
695/QĐ-UBND   14/11/2022   Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
683/QĐ-UBND   04/11/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
680/QĐ-UBND   04/11/2022   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
679/QĐ-UBND   02/11/2022   Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021
672/QĐ-UBND   24/10/2022   Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai hoàn thành
655/QĐ-UBND   18/10/2022   Giải thể Câu lạc bộ hưu trí thành phố Kon Tum
654/QĐ-UBND   18/10/2022   Giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Kon Tum
Tổng: 899 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 60 Trang.
Chuyển tới trang: