Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
674/QĐ-UBND   11/09/2020   Về việc đính chính danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
673/QĐ-UBND   10/09/2020   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
666/QĐ-UBND   08/09/2020   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Kon Tum
665/QĐ-UBND   08/09/2020   Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
663/QĐ-UBND   07/09/2020   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
646/QĐ-UBND   01/09/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum
643/QĐ-UBND   31/08/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
643/QĐ-UBND   31/08/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
639/GP-UBND   31/08/2020   Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất
640/QĐ-UBND   31/08/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Luật sư; Tư vấn pháp luật; Đấu giá tài sản; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
638/QĐ-UBND   28/08/2020   Thành lập Tổ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh Kon Tum
633/QĐ-UBND   27/08/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei nhiệm kỳ 2016-2021
632/QĐ-UBND   27/08/2020   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei nhiệm kỳ 2016-2021
635/QĐ-UBND   27/08/2020   Tổ chức lại Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray
634/QĐ-UBND   27/08/2020   Về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính và thay thế văn bản áp dụng trong thủ tục hành chính đã công bố của ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Tổng: 368 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 25 Trang.
Chuyển tới trang: