Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2202/QĐ-BCĐ   11/07/2022   Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022
1667/QĐ-BCĐCCHC   01/06/2022   Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum
1666/QĐ-BCĐ   01/06/2022   Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
1011/QĐ-BCĐCĐS   12/04/2022   Ban hành Chương trình hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2022
671/QĐ-BCĐ   10/03/2022   Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
338/QĐ-BCĐCĐS   07/02/2022   Thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum
339/QĐ-BCĐCĐS   07/02/2022   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum
4668/QĐ-BCĐ   31/12/2021   Thành lập Tiểu ban Truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
4434/QĐ-HĐQL   14/12/2021   Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động ủy thác và nhận ủy thác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
4433/QĐ-HĐQL   14/12/2021   Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
6490/CV-BCĐ   08/12/2021   V/v hướng dẫn tạm thời công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện tập trung đông người trên địa bàn tỉnh
4261/QĐ-BCĐ   30/11/2021   Về việc kết thúc cách ly y tế cơ sở lưu trú phòng, chống dịch COVID-19
4198/QĐ-BCĐ   23/11/2021   Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã hội học tập tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
4187/QĐ-BCĐ   23/11/2021   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
4185/QĐ-BCĐ   23/11/2021   Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
Tổng: 252 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 17 Trang.
Chuyển tới trang: