Thứ 5, Ngày 06/10/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3261/UBND-KTTH   30/09/2022   Về việc triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022
3252/UBND-KGVX   30/09/2022   V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
3249/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
3248/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
3247/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR
3244/UBND-NNTN   29/09/2022   V/v tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh
3243/UBND-HTKT   29/09/2022   V/v tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
3242/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17
3237/UBND-KGVX   28/09/2022   V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022
3236/UBND-KTTH   28/09/2022   V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ
3235/UBND-KGVX   28/09/2022   V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo “phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
3234/UBND-KGVX   28/09/2022   V/v tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông
3232/UBND-KGVX   28/09/2022   V/v đề xuất món ăn đặc sản, món ăn đường phố và hệ thống nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng 2022-2023
3210/UBND-NNTN   27/09/2022   Về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
3207/UBND-KGVX   27/09/2022   V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
Tổng: 2511 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 168 Trang.
Chuyển tới trang: