Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4174/UBND-HTKT   28/11/2023   V/v xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum ngày 24/11/2023.
4160/UBND-NNTN   27/11/2023   Về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
4136/UBND-NC   24/11/2023   V/v lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử.
4109/UBND-KGVX   23/11/2023   V/v triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023-2027.
4099/UBND-KTTH   23/11/2023   Về việc triển khai thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 11/2023
4090/UBND-KGVX   22/11/2023   V/v tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
4067/UBND-TTHCC   21/11/2023   Về việc đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023
4061/UBND-NNTN   20/11/2023   V/v quản lý nhà nước về khoáng sản tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
4063/UBND-NNTN   20/11/2023   Về việc triển khai Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
4049/UBND-KTTH   20/11/2023   V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
4022/UBND-TTHCC   20/11/2023   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
4011/UBND-NC   17/11/2023   Về việc triển khai Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 của HĐND tỉnh.
4008/UBND-NC   17/11/2023   Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng và tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam trên địa bàn tỉnh
3981/UBND-NNTN   16/11/2023   V/v tăng cường công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.
3980/UBND-KTTH   16/11/2023   Về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử văn hóa.
Tổng: 3343 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 223 Trang.
Chuyển tới trang: