Thứ 7, Ngày 04/02/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
244/UBND-NC   30/01/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 663-TB/TU ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy
234/UBND-NNTN   30/01/2023   Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
228/UBND-KTTH   30/01/2023   Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2022 Chương trình <Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của ngân hàng thế giới = trên địa bàn tỉnh Kon Tum
227/UBND-NNTN   30/01/2023   Về việc bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
223/UBND-NNTN   30/01/2023   Về việc triển khai Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia theo Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
222/UBND-NNTN   30/01/2023   Về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu
217/UBND-NC   27/01/2023   V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin
215/UBND-NC   27/01/2023   V/v hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện
208/UBND-KTTH   27/01/2023   Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
207/UBND-NNTN   27/01/2023   Về việc triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư trong năm 2023 theo Công văn số 219/BNN-KTHT ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
196/UBND-KTTH   27/01/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 656-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
187/UBND-NNTN   19/01/2023   Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc
185/UBND-KGVX   19/01/2023   V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
183/UBND-HTKT   19/01/2023   V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
150/UBND-TTHCC   18/01/2023   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
Tổng: 2698 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 180 Trang.
Chuyển tới trang: