Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3492/UBND-NC   16/09/2020   Về việc triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ
3487/UBND-KTTH   16/09/2020   V/v khẩn trương thực hiện Văn bản số 2905/UBND- KTTH ngày 06/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
3489/UBND-KTTH   16/09/2020   V/v thực hiện Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ
3488/UBND-KTTH   16/09/2020   Về tiếp tục triển khai nhiêm vụ tại Nghị định số 57/2018/NĐ- CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
3471/UBND-NC   15/09/2020   Về việc phía Lào thông báo gia hạn các chính sách đối với các loại cửa khẩu trên toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19
3462/UBND-HTKT   14/09/2020   V/v dừng tổ chức tiếp nhận, đón công dân tỉnh Kon Tum đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng về nơi cư trú
3465/UBND-HTKT   14/09/2020   Về giá trị bình quân làm nhà ở tại các dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh
3460/UBND-NNTN   14/09/2020   V/v lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
3441/UBND-KTTH   11/09/2020   V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởn
3437/UBND-KTTH   11/09/2020   V/v triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1409-TB/TU ngày 07/9/2020
3422/UBND-KTTH   10/09/2020   V/v triển khai Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3417/UBND-NNTN   10/09/2020   Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2020
3395/UBND-KGVX   09/09/2020   V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3386/UBND-KGVX   09/09/2020   V/v tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
3392/UBND-KTTH   09/09/2020   Về việc triển khai Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước ngành, lĩnh vực
Tổng: 687 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 46 Trang.
Chuyển tới trang: