Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2170/UBND-KGVX   21/06/2024   V/v tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.
2168/UBND-NC   21/06/2024   V/v chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.
2160/UBND-KGVX   20/06/2024   V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2165/QCPH-UBND   20/06/2024   Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản khu vực giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.
2151/UBND-KTTH   19/06/2024   Về việc công khai thông tin về tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào doanh nghiệp Nhà nước và có vốn Nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2146/UBND-KTTH   19/06/2024   Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
2134/UBND-HTKT   18/06/2024   V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
2133/UBND-HTKT   18/06/2024   V/v triển khai thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 26/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ.
2131/UBND-NNTN   18/06/2024   V/v triển khai Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
2130/UBND-KGVX   18/06/2024   V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công; đảm bảo an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh.
2095/UBND-KTTH   17/06/2024   V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2025
2111/UBND-NC   17/06/2024   Triển khai thực hiện Kế hoạch số 405-KH/BCSĐ ngày 09/4/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
2090/UBND-NC   14/06/2024   V/v triển khai Công điện số 52/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2089/UBND-KGVX   14/06/2024   V/v tăng cường quản lý việc thực hiện quy định hoạt động về giáo dục nghề nghiệp.
2073/UBND-NNTN   14/06/2024   V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.
Tổng: 3791 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 253 Trang.
Chuyển tới trang: