Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1641/UBND-NC   02/06/2023   V/v hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
1632/UBND-KGVX   02/06/2023   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1202-KL/TU ngày 21-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1631/UBND-TTHCC   02/06/2023   V/v đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
1630/UBND-KGVX   02/06/2023   V/v tăng cường các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh.
1640/UBND-KGVX   01/06/2023   Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
1628/UBND-KTTH   01/06/2023   Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG.
1626/UBND-NNTN   01/06/2023   Về việc triển khai thực hiện nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1621/UBND-KTTH   01/06/2023   V/v triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
1622/UBND-HTKT   01/06/2023   Về việc triển khai Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum.
1596/UBND-NNTN   31/05/2023   Về việc tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh
1577/UBND-NNTN   30/05/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn theo Công văn số 2772/BNN-TL ngày 05/5/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1575/UBND-KTTH   30/05/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 754-TB/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1573/UBND-NNTN   30/05/2023   Về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
1572/UBND-KGVX   30/05/2023   Chủ trương triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1564/UBND-KTTH   29/05/2023   Triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 26/5/2023.
Tổng: 2917 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 195 Trang.
Chuyển tới trang: