Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Ngày đăng: 24/06/2024
Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2030, cụ thể:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
370/QĐ-UBND 24/06/2024 V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi đến năm 2030
349/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.
348/QĐ-UBND 21/06/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
2170/UBND-KGVX 21/06/2024 V/v tăng cường truyền thông và tổ chức các hoạt động nhân dịp 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.
2168/UBND-NC 21/06/2024 V/v chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.
196/BC-UBND 21/06/2024 Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
364/QĐ-UBND 20/06/2024 Về thành lập Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
346/QĐ-UBND 20/06/2024 Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải Báo chí tỉnh Kon Tum lần thứ XII.
2164/KH-UBND 20/06/2024 Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh năm 2024.
2160/UBND-KGVX 20/06/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.