Thứ sáu, Ngày 13/12/2019 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1415/QĐ-UBND 12/12/2019 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei
3299/UBND-KTTH 11/12/2019 V/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về triển khai nhiệm vụ năm 2020
80/TB-HĐND 11/12/2019 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
65/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh
64/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
63/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
62/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về kinh phí hoạt động năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
61/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
60/2019/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
59/NQ-HĐND 10/12/2019 Nghị quyết Về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025