Thứ 5, Ngày 22/04/2021 -

Nội dung đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 22/04/2021
Ngày 20/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1267/KH-UBND về phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với khẩu hiệu thi đua: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Cụ thể:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1274/UBND-NNTN 21/04/2021 V/v hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh
1273/UBND-NC 21/04/2021 V/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp nghỉ Lễ ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh
81/TB-UBND 20/04/2021 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021
212/QĐ-UBND 20/04/2021 Khen thưởng thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020
210/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum
13/2021/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray
1267/KH-UBND 20/04/2021 Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1264/UBND-KTTH 20/04/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 169- TB/TU ngày 13/4/2021
209/QĐ-UBND 19/04/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12/2021/QĐ-UBND 19/04/2021 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố