Thứ 5, Ngày 06/10/2022 -

Đảng, Nhà nước luôn xác định phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu

Ngày đăng: 05/10/2022
Ngày 05/10, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 317/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Tại Hội nghị “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17-NQ/TU 30/09/2022 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2022
619/QĐ-UBND 30/09/2022 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei” (Trữ lượng tính đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)
618/QĐ-UBND 30/09/2022 Ban hành Quy trình tổ chức, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình từ cấp xã đến Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3261/UBND-KTTH 30/09/2022 Về việc triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022
3252/UBND-KGVX 30/09/2022 V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
285/BC-UBND 30/09/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3250/KH-UBND 29/09/2022 Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3251/KH-BCĐ389 29/09/2022 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn nội địa
3249/UBND-KGVX 29/09/2022 V/v tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
3248/UBND-KGVX 29/09/2022 V/v tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh