Thứ hai, Ngày 26/10/2020 -

Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 19-23/10/2020

Ngày đăng: 25/10/2020
(kontum.gov.vn): Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện thu phí cách ly y tế và khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra; Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh bạch hầu năm 2020; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020; Triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ Căn cước công dân; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 19-23/10/2020.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
740/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
741/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
739/QĐ-UBND 22/10/2020 Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1042/QĐ-UBND 22/10/2020 Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại nông nghiệp Hữu Hạnh
1041/QĐ-UBND 22/10/2020 Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao của Công ty TNHH Năng lượng Nhật Quang Minh
304/TB-UBND 21/10/2020 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020
3989/KH-UBND 21/10/2020 Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3987/KH-UBND 21/10/2020 Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3991/UBND-KTTH 21/10/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ- CP của Chính phủ
3988/UBND-TTHCC 21/10/2020 Về việc ủy quyền ký văn bản chuyển xử lý và trả lời các PAKN trên Cổng dịch vụ công Quốc gia