Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
163/TB-UBND 02/06/2023 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
282/QĐ-UBND 02/06/2023 Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá tại các điểm mỏ thuộc Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023.
277/QĐ-UBND 02/06/2023 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần thủy điện Minh Phát thuê đất để thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi (giai đoạn 2).
276/QĐ-UBND 02/06/2023 V/v phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất lô C28 tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
1636/KH-UBND 02/06/2023 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trên địa bàn tỉnh.
1629/KH-UBND 02/06/2023 Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
1641/UBND-NC 02/06/2023 V/v hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
1632/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1202-KL/TU ngày 21-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1631/UBND-TTHCC 02/06/2023 V/v đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
1630/UBND-KGVX 02/06/2023 V/v tăng cường các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh.