Thứ 4, Ngày 18/09/2019 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 09 đến ngày 13/9/2019

Ngày đăng: 15/09/2019
(kontum.gov.vn): Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong giải quyết các vụ án; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công; Phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; Tiếp tục xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm bắt buộc; Tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09 đến ngày 13/9/2019.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
685/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
2344/UBND-NCXDPL 10/09/2019 V/v triển khai Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
971/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA” của Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu
954/QĐ-UBND 09/09/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
2336/KH-UBND 09/09/2019 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
955/QĐ-UBND 09/09/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
2341/UBND-KTTH 09/09/2019 Về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục
2333/UBND-KTTH 09/09/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh
2323/UBND-NNTN 09/09/2019 Về việc tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân và tiếp tục triển khai các giải pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh
947/QĐ-UBND 04/09/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ