Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày đăng: 23/02/2024
Ngày 21/02/2024, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 60/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
100/QĐ-UBND 23/02/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc các lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh; Y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh.
644/KH-UBND 23/02/2024 Thực hiện Chương trình số 74-CTr/TU ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị "Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới".
640/KH-UBND 23/02/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.
632/UBND-HTKT 23/02/2024 V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh.
641/CTr-BVSTBCPN 23/02/2024 Về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh.
635/KH-BCĐ 23/02/2024 Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2024.
634/CTr-BCĐ 23/02/2024 Về Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh.
625/UBND-HTKT 22/02/2024 V/v triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về việc công nhận lẫn nhau giấy phép lái xe quốc tế.
609/UBND-KTTH 22/02/2024 V/v kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt kết quả thấp.
605/UBND-HTKT 22/02/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.