Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/CT-UBND   23/05/2024   Về việc tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2024.
12/CT-UBND   10/05/2024   Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
11/CT-UBND   04/03/2024   V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10/CT-UBND   04/03/2024   V/v tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
09/CT-UBND   19/02/2024   Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
08/CT-UBND   06/02/2024   Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/CT-UBND   29/01/2024   V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/CT-UBND   22/01/2024   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
06/CT-UBND   22/01/2024   Về triển khai các biện pháp phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh năm 2024
04/CT-UBND   19/01/2024   V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
03/CT-UBND   15/01/2024   Về việc củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/CT-UBND   02/01/2024   Về tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
01/CT-UBND   02/01/2024   Về quản lý dịch hại trên cây trồng và quản lý giống cây trồng.
09/CT-UBND   26/12/2023   Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
08/CT-UBND   12/12/2023   Triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công năm 2024.
Tổng: 61 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 5 Trang.
Chuyển tới trang: