Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/CT-UBND   23/06/2023   Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
06/CT-UBND   20/03/2023   Về việc tăng cường triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh
05/CT-UBND   07/03/2023   V/v Về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CT-UBND   19/01/2023   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
03/CT-UBND   19/01/2023   Về việc triển khai các giai pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
02/CT-UBND   04/01/2023   Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND   04/01/2023   Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/CT-UBND   23/06/2022   Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/CT-UBND   08/06/2022   Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
04/CT-UBND   02/03/2022   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
03/CT-UBND   07/02/2022   Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/CT-UBND   07/02/2022   Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND   12/01/2022   Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16/CT-UBND   27/12/2021   Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
15/CT-UBND   02/08/2021   Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 46 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 4 Trang.
Chuyển tới trang: