Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thu hút được 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, có 09 dự án còn hiệu lực với tổng mức vốn đăng ký 1.667,554 tỷ đồng.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh