Thứ hai, Ngày 24/06/2019 -

(kontum.gov.vn): Ban hành quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Tăng cường tuần tra, ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên sông Sê San; Xử lý môi trường và chống ruồi phát sinh nhiều trên địa bàn huyện Kon Plông; Tập trung tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17 đến ngày 21/6/2019.
5 năm qua (2014 – 2019), Ủy ban MTTQVN các cấp đã tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Nghị quyết liên tịch của Chính phủ và Ủy ban TW MTTQVN về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cuộc vận động được triển khai rộng khắp đến từng địa bàn khu dân cư, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực.
Sáng ngày 21/6/2019, đồng chí Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban trực cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh Kon Tum đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Kon Tum.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2017)

  520.048 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2018)

  59 /63
Khám phá Kon Tum