Thứ 4, Ngày 21/08/2019 -

(kontum.gov.vn): Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; Tăng cường công tác quản lý, khai thác, mua bán nhựa thông; Triển khai có hiệu quả công tác công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; Đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019.
Hiện nay, việc sinh con ít, sinh con nhiều tại các vùng DTTS đã mang lại kết quả trước mắt, cũng như những hệ lụy của nó gây ra. Sự so sánh này đã phần nào giúp các chị em phụ nữ tự ý thức hơn trong việc sinh đẻ có kế hoạch, sinh thưa để đảm bảo sức khỏe, con cái được chăm lo đầy đủ và đời sống gia đình được ổn định hơn.