Thứ 3, Ngày 23/07/2019 -

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 712, 713/QĐ-UBND ngày 12/7 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông và Dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu của Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Lây đều tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông.