Thứ hai, Ngày 26/08/2019 -

(kontum.gov.vn): Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh; Một số giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất; Triển khai các giải pháp tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19 đến ngày 23/8/2019.
Nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, ngày 21 tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2019.
Chiều 20/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (tỉnh Attapue, Lào), Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019.