Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
499/QĐ-UBND   09/08/2022   Về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Sài Gòn Măng Đen thuê và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định
498/QĐ-UBND   09/08/2022   Về việc đính chính Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần GE Tây Nguyên thuê đất để thực hiện dự án Thủy điện Đăk Nghé
497/QĐ-UBND   09/08/2022   Đính chính số liệu tại Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 419/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
495/QĐ-UBND   08/08/2022   Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
494/QĐ-UBND   08/08/2022   Về việc đính chính Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum để bàn giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà quản lý, sử dụng theo quy định; Cho thuê đất để Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum tiếp tục sử dụng đất theo quy định
491/QĐ-UBND   05/08/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 17 tháng 8 năm 2015) (Điều chỉnh lần thứ 3: ngày tháng năm 2022)
488/QĐ-UBND   05/08/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 14 tháng 02 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 05 tháng 8 năm 2022)
487/QĐ-UBND   05/08/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 04 tháng 5 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 05 tháng 8 năm 2022)
486/QĐ-UBND   05/08/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 05 tháng 8 năm 2022)
482/QĐ-UBND   03/08/2022   Về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
481/QĐ-UBND   03/08/2022   Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
480/QĐ-UBND   03/08/2022   Về đặt, điều chỉnh, đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
476/QĐ-UBND   01/08/2022   Phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Chư Mom Ray giai đoạn 2021 - 2030
475/QĐ-UBND   01/08/2022   Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô
474/QĐ-UBND   01/08/2022   Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông
Tổng: 1388 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 93 Trang.
Chuyển tới trang: