Thứ sáu, Ngày 02/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
772/QĐ-UBND   30/11/2022   Ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum
767/QĐ-UBND   28/11/2022   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 25 tháng 08 năm 2021) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 28 tháng 11 năm 2022)
763/QĐ-UBND   28/11/2022   Phê duyệt Đề án xã hội hóa đội tuyển Bóng đá tỉnh Kon Tum
762/QĐ-UBND   28/11/2022   Ban hành Quy trình vận hành đập Đăk Toa, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
757/QĐ-UBND   22/11/2022   Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
758/QĐ-UBND   22/11/2022   Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei
754/QĐ-UBND   21/11/2022   Thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Công Thương và Sản phẩm OCOP - Kon Tum 2022
747/QĐ-UBND   18/11/2022   Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2022
746/QĐ-UBND   17/11/2022   Phê duyệt diện tích đất tưới nước, cấp nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2022
744/QĐ-UBND   15/11/2022   Ban hành Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
732/QĐ-UBND   14/11/2022   Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Klong, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
731/QĐ-UBND   14/11/2022   Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước C19, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
730/QĐ-UBND   14/11/2022   Thành lập Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum
727/QĐ-UBND   11/11/2022   Về việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Công Thương
726/QĐ-UBND   11/11/2022   Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei
Tổng: 1503 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 101 Trang.
Chuyển tới trang: