Thứ 5, Ngày 29/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
97/QĐ-UBND   28/02/2024   V/v phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
94/QĐ-UBND   27/02/2024   Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum.
95/QĐ-UBND   27/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tu Mơ Rông
93/QĐ-UBND   26/02/2024   V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Rẫy.
92/QĐ-UBND   26/02/2024   Về việc sửa đổi Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
89/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Hà.
88/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Sa Thầy.
87/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ia H'Drai.
86/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Rẫy
85/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei.
84/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Kon Plông.
83/QĐ-UBND   22/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ngọc Hồi
81/QĐ-UBND   21/02/2024   Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
80/QĐ-UBND   20/02/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.
79/QĐ-UBND   20/02/2024   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Tô
Tổng: 1935 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 129 Trang.
Chuyển tới trang: