Chủ nhật, Ngày 20/06/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
528/QĐ-UBND   18/06/2021   Phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
18/2021/QĐ-UBND   18/06/2021   Bãi bỏ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
524/QĐ-UBND   17/06/2021   Về việc phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
521/QĐ-UBND   16/06/2021   Thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum
520/QĐ-UBND   15/06/2021   Thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắcxin và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum
518/QĐ-UBND   14/06/2021   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày tháng 6 năm 2021)
517/QĐ-UBND   14/06/2021   Thành lập Ban Quản lý Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin, giai đoạn 2021 - 2023” tỉnh Kon Tum
515/QĐ-UBND   13/06/2021   Thành lập Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum
513/QĐ-UBND   11/06/2021   Về việc ban hành Quy chế hoạt động các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
511/QĐ-UBND   11/06/2021   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 29 tháng 10 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày tháng 6 năm 2021)
498/QĐ-UBND   07/06/2021   Phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn huyện Kon Plông năm 2021
497/QĐ-UBND   07/06/2021   Phê duyệt Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất trên đất trống, đồi trọc trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021
487/QĐ-UBND   06/06/2021   Quyết định Về việc kiện toàn, tổ chức lại các Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
486/QĐ-UBND   05/06/2021   Công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2020
484/QĐ-UBND   04/06/2021   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 06 tháng 8 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày tháng năm 2021)
Tổng: 900 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 60 Trang.
Chuyển tới trang: