Thứ sáu, Ngày 21/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
343/QĐ-UBND   13/06/2024   Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Nội vụ.
342/QĐ-UBND   13/06/2024   Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm cát số 3, thuộc Làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (vị trí 1).
341/QĐ-UBND   13/06/2024   Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm cát số 4, thuộc Làng Lung, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (vị trí 2).
340/QĐ-UBND   12/06/2024   Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Ne (điều chỉnh), huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
339/QĐ-UBND   10/06/2024   Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.
338/QĐ-UBND   10/06/2024   Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh.
333/QĐ-UBND   10/06/2024   Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, dự án: Chỉnh tranh đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1).
331/QĐ-UBND   08/06/2024   Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đá bazan đặc sít làm ốp lát tại Làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
330/QĐ-UBND   06/06/2024   Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Pru 1 (điều chỉnh), huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
327/GP-UBND   04/06/2024   Cho phép Công ty TNHH MTV Đồng Lợi KT được khai thác khoáng sản đá làm VLXDTT tại làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
324/GP-UBND   04/06/2024   Cho phép Công ty Cổ phần Trường Nhật được khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại thôn Kon Dơ Xing, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.
322/QĐ-UBND   04/06/2024   Ủy quyền quản lý chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
319/QĐ-UBND   03/06/2024   Phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
314/QĐ-UBND   30/05/2024   Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
299/QĐ-UBND   24/05/2024   Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2024 - 2028 và năm 2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Kon Tum
Tổng: 2054 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 137 Trang.
Chuyển tới trang: