Chủ nhật, Ngày 07/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
143/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để xây dựng Dự án bố trí sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei
141/QĐ-UBND   28/02/2021   Về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
140/QĐ-UBND   28/02/2021   Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông
138/QĐ-UBND   26/02/2021   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trại chăn nuôi heo thịt
137/QĐ-UBND   26/02/2021   Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
136/QĐ-UBND   26/02/2021   Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
135/QĐ-UBND   25/02/2021   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông
134/QĐ-UBND   25/02/2021   Về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
128/QĐ-UBND   24/02/2021   CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
124/QĐ-UBND   22/02/2021   Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
123/QĐ-UBND   22/02/2021   Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao đơn vị thực hiện mua sắm tập trung năm 2021
121/QĐ-UBND   19/02/2021   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Ngọc Hồi
120/QĐ-UBND   19/02/2021   Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
119/QĐ-UBND   19/02/2021   Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021 cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
118/QĐ-UBND   18/02/2021   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy
Tổng: 751 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 51 Trang.
Chuyển tới trang: