Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
875/QĐ-UBND   21/09/2021   Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trụ sở làm việc các Sở, ban ngành thuộc khối Tổng hợp
873/QĐ-UBND   21/09/2021   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 8)
872/QĐ-UBND   21/09/2021   Chấp thuận bổ sung dự án vào điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tu Mơ Rông
870/QĐ-UBND   20/09/2021   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (Đoạn điểm dân cư số 41 - Trung tâm hành chính xã Ia Tơi)
868/QĐ-UBND   20/09/2021   Về việc điều chỉnh Chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
867/QĐ-UBND   17/09/2021   Về việc chuyển Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà về địa phương thực hiện
865/QĐ-UBND   16/09/2021   Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Kon Tum (đợt 1 - 92 lô)
863/QĐ-UBND   15/09/2021   Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Phương án thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
861/QĐ-UBND   15/09/2021   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 7)
862/QĐ-UBND   15/09/2021   Về việc thành lập Tổ công tác điều phối ô xy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
858/QĐ-UBND   14/09/2021   Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Kon Tum
855/QĐ-UBND   14/09/2021   Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum
854/QĐ-UBND   14/09/2021   Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
852/QĐ-UBND   13/09/2021   Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
851/QĐ-UBND   13/09/2021   Về việc phê duyệt kết quả xếp loại năm 2020 các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (lần 2)
Tổng: 1054 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 71 Trang.
Chuyển tới trang: