Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
88/QĐ-UBND   22/03/2023   Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2023 (bổ sung)
87/QĐ-UBND   21/03/2023   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đăk Tô
85/QĐ-UBND   20/03/2023   Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
81/QĐ-UBND   16/03/2023   Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh 4 tháng học kỳ II năm học 2022-2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
80/QĐ-UBND   16/03/2023   Về việc giao quyền tự chủtài chính giai đoạn 2023-2025 cho Trung tâm Khuyến công-Xúc tiến thương mại tỉnh Kon Tum
76/QĐ-UBND   16/03/2023   Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định cụ thể người được miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách về đất đai đối với người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
73/QĐ-UBND   13/03/2023   Về việc đính chính số liệu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
72/QĐ-UBND   13/03/2023   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy
70/QĐ-UBND   07/03/2023   Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao tại Thôn K’Bay, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần chăn nuôi Hưng Thành Phát
69/QĐ-UBND   06/03/2023   Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023
65/QĐ-UBND   03/03/2023   Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Đăng kiểm 8201.S giai đoạn 2023-2025.
64/QĐ-UBND   02/03/2023   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum thành công ty cổ phần
63/QĐ-UBND   02/03/2023   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế thành công ty cổ phần
61/QĐ-UBND   02/03/2023   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Đăk Hà thành công ty cổ phần
59/QĐ-UBND   02/03/2023   Phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Tổng: 1578 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 106 Trang.
Chuyển tới trang: