Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
262/QĐ-UBND   30/05/2023   Về việc Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
261/QĐ-UBND   30/05/2023   Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đăk Hà.
260/QĐ-UBND   30/05/2023   Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi.
269/QĐ-UBND   30/05/2023   Khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1570/KH-UBND   30/05/2023   Về triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1577/UBND-NNTN   30/05/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn theo Công văn số 2772/BNN-TL ngày 05/5/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1575/UBND-KTTH   30/05/2023   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 754-TB/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1573/UBND-NNTN   30/05/2023   Về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.
1572/UBND-KGVX   30/05/2023   Chủ trương triển khai vắc xin Rota cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
156/BC-UBND   30/05/2023   Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023.
30/2023/QĐ-UBND   29/05/2023   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
29/2023/QĐ-UBND   29/05/2023   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
28/2023/QĐ-UBND   29/05/2023   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
27/2023/QĐ-UBND   29/05/2023   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
26/2023/QĐ-UBND   29/05/2023   Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 7635 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 509 Trang.
Chuyển tới trang: