Thứ 5, Ngày 06/10/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17-NQ/TU   30/09/2022   Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2022
619/QĐ-UBND   30/09/2022   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại làng La Lua, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei” (Trữ lượng tính đến ngày 05 tháng 12 năm 2021)
618/QĐ-UBND   30/09/2022   Ban hành Quy trình tổ chức, vận hành Hệ thống hội nghị truyền hình từ cấp xã đến Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3261/UBND-KTTH   30/09/2022   Về việc triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022
3252/UBND-KGVX   30/09/2022   V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
285/BC-UBND   30/09/2022   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3250/KH-UBND   29/09/2022   Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3251/KH-BCĐ389   29/09/2022   Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn nội địa
3249/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông
3248/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
3247/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR
3244/UBND-NNTN   29/09/2022   V/v tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh
3243/UBND-HTKT   29/09/2022   V/v tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
3242/UBND-KGVX   29/09/2022   V/v triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17
617/QĐ-UBND   29/09/2022   Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh 5 tháng học kỳ I năm học 2022-2023 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
Tổng: 6533 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 436 Trang.
Chuyển tới trang: