Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
263/TB-UBND   07/08/2020   Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020
767/QĐ-UBND   07/08/2020   Về việc ban hành đơn giá cho thuê rừng đối với các dự án đã cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
766/QĐ-UBND   07/08/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ)
580/QĐ-UBND   07/08/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2917/UBND-KGVX   07/08/2020   V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue
2893/UBND-KTTH   06/08/2020   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 251/TB- VPCP ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ
2905/UBND-KTTH   06/08/2020   Về triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
2910/UBND-KTTH   06/08/2020   V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
757/QĐ-UBND   06/08/2020   Về việc thu hồi đất của Ban quản lý công trình điện lực 4 và cho Công ty Điện lực Kon Tum - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuê đất để xây dựng Nhà nghỉ công nhân vận hành Trạm biến áp 110KV
758/QĐ-UBND   06/08/2020   V/v thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh và giao về cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy quản lý
2912/UBND KGVX   06/08/2020   V/v khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu điện
2888/UBND-KGVX   06/08/2020   V/v tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh
2900/UBND-KTTH   06/08/2020   V/v bố trí công tác Đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh
2883/KH-UBND   06/08/2020   Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
764/QĐ-UBND   06/08/2020   Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải, rác thải của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Lắp đặt mới hệ thống xử lý nước thải và di chuyển, lắp đặt lò đốt rác thải y tế từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà)
Tổng: 1848 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 124 Trang.
Chuyển tới trang: