Thứ hai, Ngày 26/10/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
740/QĐ-UBND   22/10/2020   Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
741/QĐ-UBND   22/10/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
739/QĐ-UBND   22/10/2020   Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1042/QĐ-UBND   22/10/2020   Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại nông nghiệp Hữu Hạnh
1041/QĐ-UBND   22/10/2020   Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp công nghệ cao của Công ty TNHH Năng lượng Nhật Quang Minh
304/TB-UBND   21/10/2020   Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2020
3989/KH-UBND   21/10/2020   Đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3987/KH-UBND   21/10/2020   Triển khai Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3991/UBND-KTTH   21/10/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ- CP của Chính phủ
3988/UBND-TTHCC   21/10/2020   Về việc ủy quyền ký văn bản chuyển xử lý và trả lời các PAKN trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
3966/UBND-NC   20/10/2020   V/v triển khai thực hiện cấp và sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử thuộc Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
1033/QĐ-UBND   20/10/2020   Về điều chỉnh nhân sự Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025)
736 /QĐ-UBND   20/10/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
734/QĐ-UBND   20/10/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
3965/UBND-KTTH   20/10/2020   V/v tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh năm 2020
Tổng: 2225 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 149 Trang.
Chuyển tới trang: