Thứ 5, Ngày 13/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2031/UBND-KTTH   11/06/2024   V/v triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ
2030/UBND-NC   11/06/2024   Tăng cường đảm bảo an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
2026/UBND-NNTN   11/06/2024   Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
2025/UBND-NC   11/06/2024   Triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản số 3211/VPCP-PL ngày 11/5/2024 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
2013/UBND-NNTN   10/06/2024   Về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1).
339/QĐ-UBND   10/06/2024   Công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.
338/QĐ-UBND   10/06/2024   Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (Dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được ban hành kèm theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND tỉnh.
333/QĐ-UBND   10/06/2024   Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, dự án: Chỉnh tranh đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1).
2019/KH-UBND   10/06/2024   Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2030
2011/KH-UBND   10/06/2024   Kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh
2016/UBND-TD   10/06/2024   Về việc triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến.
2006/UBND-KTTH   10/06/2024   Về việc triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 18/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
2004/UBND-NNTN   10/06/2024   Về việc triển khai thực hiện Công văn số 3718/VPCP-QHĐP ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
1998/CV-BCH   10/06/2024   Về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa lũ năm 2024.
34/2024/QĐ-UBND   09/06/2024   Ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 9738 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 650 Trang.
Chuyển tới trang: