Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/GP-UBND   26/01/2021   GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
305/KH-UBND   26/01/2021   Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
317/UBND-KGVX   26/01/2021   V/v bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh
315/UBND-NNTN   26/01/2021   V/v kiểm tra, xử lý hành vi khai thác đất trái pháp luật.
314/UBND-NNTN   26/01/2021   V/v triển khai Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
311/UBND-HTKT   26/01/2021   V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia
304/UBND-KGVX   26/01/2021   V/v triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao kết quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
302/UBND-KGVX   26/01/2021   V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh
300/BCĐTĐT   26/01/2021   V/v phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
299/UBND-KTTH   26/01/2021   V/v chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
16/TB-UBND   25/01/2021   Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
54/QĐ-UBND   25/01/2021   Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
53/GP-UBND   25/01/2021   GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Gia hạn lần 1)
52/QĐ-UBND   25/01/2021   Kết thúc dự án và giải thể Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Tỉnh Kon Tum
51/QĐ-UBND   25/01/2021   Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
Tổng: 2771 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 185 Trang.
Chuyển tới trang: