Thứ 4, Ngày 04/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3345/KH-UBND   03/10/2023   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.
3348/UBND-KGVX   03/10/2023   Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.
3341/UBND-NNTN   03/10/2023   V/v tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng bền vững và đẩy nhanh diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững.
3335/UBND-HTKT   03/10/2023   V/v triển khai Thông báo số 388/TB-VPCP ngày 21/9/2023 của Văn phòng Chính phủ.
561/QĐ-UBND   02/10/2023   Phê duyệt điều chỉnh diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện có lưu vực nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
467/QĐ-UBND   02/10/2023   Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh.
3323/KH-UBND   02/10/2023   Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2023) và Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần thứ 2 năm 2023.
3317/KH-UBND   02/10/2023   Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3316/UBND-NNTN   02/10/2023   Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác công trình cấp nước nông thôn tập trung sau đầu tư.
3313/UBND-NC   02/10/2023   Về việc thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và chấn chỉnh, tăng cường công tác tham mưu trình, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3308/UBND-NC   02/10/2023   về triển khai một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn tỉnh.
3332/KH-UBND   02/10/2023   Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.
468/QĐ-UBND   02/10/2023   Về việc phê duyệt mới, sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
466/QĐ-UBND   02/10/2023   Tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
259/TB-UBND   29/09/2023   Về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.
Tổng: 8345 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 557 Trang.
Chuyển tới trang: