Thứ sáu, Ngày 18/09/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-HĐND   07/07/2020   Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND   07/07/2020   Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường
14/NQ-HĐND   17/04/2020   Thông qua Kế hoạch "Chi tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/NQ-HĐND   17/04/2020   Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
12/NQ-HĐND   17/04/2020   Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Nghị quyết về phí, lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
11/NQ-HĐND   17/04/2020   Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/NQ-HĐND   17/04/2020   Về việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020 việc phân bổ nguồn vốn vay, vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020
09/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư sự án Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
08/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư tâp trung theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
07/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
06/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Đường trực chính phía Tây thành phố Kon Tum
05/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (Tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)
04/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
03/NQ-HĐND   17/04/2020   Về chủ trương đầu tư dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Tổng: 83 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 6 Trang.
Chuyển tới trang: