Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/NQ-HĐND   09/07/2021   Thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
25/NQ-HĐND   09/07/2021   Thông qua Đề án phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
24/NQ-HĐND   09/07/2021   Thông qua Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
19/NQ-HĐND   05/07/2021   Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
18/NQ-HĐND   05/07/2021   Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2021
17/NQ-HĐND   05/07/2021   Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
16/NQ-HĐND   05/07/2021   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
15/NQ-HĐND   05/07/2021   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần
14/NQ-HĐND   05/07/2021   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện KBang , tỉnh Gia Lai
13/NQ-HĐND   05/07/2021   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)
12/NQ-HĐND   05/07/2021   Phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2021 (đợt 2)
11/NQ-HĐND   05/07/2021   Về Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum
06/NQ-HĐND   01/07/2021   Về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
05/NQ-HĐND   01/07/2021   Về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
04/NQ-HĐND   01/07/2021   Về xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tổng: 151 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 11 Trang.
Chuyển tới trang: