Thứ sáu, Ngày 19/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
86/NQ-HĐND   10/12/2023   Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XII.
84/NQ-HĐND   10/12/2023   Ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND tỉnh.
83/NQ-HĐND   10/12/2023   Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
82/NQ-HĐND   10/12/2023   Về kết quả giám sát tình hình triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
81/NQ-HĐND   10/12/2023   Phê duyệt Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy thuộc đối tượng đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
80/NQ-HĐND   10/12/2023   Về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.
78/NQ-HĐND   10/12/2023   Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023.
77/NQ-HĐND   10/12/2023   Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 3).
76/NQ-HĐND   10/12/2023   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường.
75/NQ-HĐND   10/12/2023   Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07).
74/NQ-HĐND   10/12/2023   Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
73/NQ-HĐND   10/12/2023   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
66/NQ-HĐND   10/12/2023   Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2022.
65/NQ-HĐND   10/12/2023   Về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
64/NQ-HĐND   10/12/2023   Về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Tổng: 325 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 22 Trang.
Chuyển tới trang: