Thứ 5, Ngày 11/08/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
49/NQ-HĐND   12/07/2022   Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh
48/NQ-HĐND   12/07/2022   Về giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
47/NQ-HĐND   12/07/2022   Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/NQ-HĐND   12/07/2022   Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
45/NQ-HĐND   12/07/2022   Về bổ sung chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
44/NQ-HĐND   12/07/2022   Về phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2030
43/NQ-HĐND   12/07/2022   Đặt tên, điều chỉnh, đổi tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
42/NQ-HĐND   12/07/2022   Về danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/NQ-HĐND   12/07/2022   Về danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40/NQ-HĐND   12/07/2022   Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39/NQ-HĐND   12/07/2022   Về phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
38/NQ-HĐND   12/07/2022   Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 3)
37/NQ-HĐND   12/07/2022   Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Kon Tum
36/NQ-HĐND   12/07/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
35/NQ-HĐND   12/07/2022   Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, thành phố Kon Tum
Tổng: 225 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 15 Trang.
Chuyển tới trang: