Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
660/KH-UBND   26/03/2019   Thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
653/KH-UBND   25/03/2019   Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
645/KH-UBND   22/03/2019   Triển khai thực hiện Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025
602/KH-UBND   20/03/2019   Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
598/KH-UBND   19/03/2019   Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019
591/KH-UBND   18/03/2019   Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019
579/KH-UBND   18/03/2019   Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
542/KH-UBND   13/03/2019   Triển khai thực hiện Chương trình số 80-CTr/TU ngày 25-01-2019của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV
532/KH-UBND   12/03/2019   Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
535/KH-UBND   12/03/2019   Triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2025
499/KH-UBND   08/03/2019   Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
486/KH-UBND   07/03/2019   Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường, thị trấn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
484/KH-UBND   07/03/2019   Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
481/KH-UBND   06/03/2019   Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
480/KH-UBND   06/03/2019   Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Tổng: 834 Văn bản. Trang 55 Trong tổng số 56 Trang.
Chuyển tới trang: