Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Số/Kí hiệu
2875/KH-UBND
Ngày ban hành
05/08/2020
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Kế hoạch
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thịnh và bà Vũ Thị Thao, cư trú tại tổ 10, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai). (20/09/2023)
Kết quả phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023 (18/09/2023)
Về việc bãi bỏ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum. (18/09/2023)
Thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (18/09/2023)
V/v phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (18/09/2023)
Vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (điều chỉnh). (18/09/2023)
Về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. (18/09/2023)
Về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ. (18/09/2023)
Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 (18/09/2023)
Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (15/09/2023)