Thứ 5, Ngày 06/10/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
269/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
255/QĐ-UBND   03/05/2019   Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh và xét chuyển viên chức thành công chức.
251/QĐ-UBND   02/05/2019   Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (lần 2)
244/QĐ-UBND   23/04/2019   V/v phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, sạn làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
243/QĐ-UBND   23/04/2019   Cho phép Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông được khai thác nước dưới đất
226/QĐ-UBND   18/04/2019   Về việc công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2019
225/QĐ-UBND   17/04/2019   Cho phép Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà khai thác nước dưới đất
223/QĐ-UBND   17/04/2019   Điều chuyển biên chế sự nghiệp khác năm 2019 (BQL các công trình giao thông)
371/QĐ-UBND   14/04/2019   Phê duyệt Điều lệ Hội Rau, quả xứ lạnh Măng Đen
218/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét làm VLXD thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 2,xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
216/QĐ-UBND   12/04/2019   Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
219/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp điểm mỏ tại thôn Kon Gur, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum
217/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất dự án xây dựng công trình thủy điện Đăk Trưa 1 & 2, huyện Đăk Hà
215/QĐ-UBND   11/04/2019   V/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường thu hồi trong quá trình nạo vét lòng hồ Thủy điện Đăk Psi 5 thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
214/QĐ-UBND   11/04/2019   Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum năm 2019 (đợt 3)
Tổng: 874 Văn bản. Trang 55 Trong tổng số 59 Trang.
Chuyển tới trang: