Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
45/KH-BCĐ   01/04/2019   Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019.
05/2019/QĐ-UBND   01/04/2019   Về việc Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
692/UBND-NCXDPL   01/04/2019   Về việc triển khai kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh.
695/UBND-KGVX   01/04/2019   V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
690/KH-UBND   01/04/2019   Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
278/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
282/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ngọc Hồi
281/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Kon Plông
280/QĐ-UBND   01/04/2019   V/v thu hồi và cho Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum thuê đất để thực hiện dự án Thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu
768/TB-VP   01/04/2019   Kết quả, ý kiến của đồng chí Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh tại chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên năm 2019
276/QĐ-UBND   29/03/2019   Ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo
765/VP-KTTH   29/03/2019   V/v các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019
767/TB-VP   29/03/2019   Kết luận của đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019 tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo
675/UBND-KGVX   28/03/2019   V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi
673/KH-UBND   28/03/2019   Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Tổng: 6784 Văn bản. Trang 436 Trong tổng số 453 Trang.
Chuyển tới trang: