Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1081/UBND-NNTN   08/05/2019   Về việc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệch Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
1080/UBND-NNTN   08/05/2019   Về việc tiếp tục triển khai kiểm soát ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất trên địa bàn tỉnh
446/QĐ-UBND   08/05/2019   Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Khu thương mại, dịch vụ và dân cư cửa ngõ phía Bắc thành phố Kon Tum
448/QĐ-UBND   08/05/2019   V/v cho Công ty TNHH Việt Khang Nông được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
444/QĐ-UBND   08/05/2019   Cho phép Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc được khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại sông Pô Kô thuộc thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi
445/QĐ-UBND   08/05/2019   Cho phép Công ty TNHH 87 được thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại ranh giới thôn Chả Nội 1 - xã Đăk Dục, thôn Long Dôn - xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
1076/UBND-NNTN   08/05/2019   V/v thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
443/QĐ-UBND   06/05/2019   V/v phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn huyện Đăk Hà
442/QĐ-UBND   06/05/2019   V/v phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2019
1070/UBND-KGVX   06/05/2019   V/v chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh
1065/UBND-NCXDPL   06/05/2019   V/v triển khai xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
439/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 (đợt 1)
268/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
269/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
430/QĐ-UBND   04/05/2019   Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường Nguyễn Hữu Cầu nối dài (đoạn Trần Nhân Tông - Trường Chinh).
Tổng: 7003 Văn bản. Trang 435 Trong tổng số 467 Trang.
Chuyển tới trang: