Thứ 3, Ngày 03/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
554/QĐ-UBND   26/09/2023   Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I.
3234/KH-UBND   26/09/2023   V/v triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3228/UBND-HTKT   26/09/2023   V/v tăng cường hiệu lực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp.
1017-QĐ/TU   25/09/2023   Quyết định ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và chỉ đạo xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
53/2023/QĐ-UBND   25/09/2023   Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
52/2023/QĐ-UBND   25/09/2023   Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
456/QĐ-UBND   25/09/2023   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh.
3220/KH-UBND   25/09/2023   Thực hiện giải quyết điểm, tụ điểm về ma túy, chuyển hóa địa bàn tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
3219/KH-UBND   25/09/2023   Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.
3211/KH-UBND   25/09/2023   V/v Triển khai thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
3221/UBND-KGVX   25/09/2023   Tăng cường công tác tuyên truyền; chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh.
3214/UBND-KTTH   25/09/2023   V/v rà soát, bổ sung, đề xuất nội dung hợp tác cụ thể để triển khai Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế CLV đến năm 2030.
3213/UBND-NC   25/09/2023   Về việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
3212/KH-UBND   22/09/2023   Cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.
3225/UBND-KTTH   22/09/2023   V/v thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết.
Tổng: 8341 Văn bản. Trang 3 Trong tổng số 557 Trang.
Chuyển tới trang: