Thứ hai, Ngày 26/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1474/UBND-NCXDPL   12/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1449/UBND-TTHCC   11/06/2019   V/v vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính
1422/UBND-NNTN   10/06/2019   Về việc triển khai Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1377/UBND-KGVX   05/06/2019   V/v tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế
1376/UBND-NCXDPL   05/06/2019   V/v triển khai ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 896
1379/UBND-NCXDPL   05/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ
1359/UBND-NCXDPL   04/06/2019   Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.
1354/UBND-KTTH   04/06/2019   V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019
1360-UBND-KGVX   04/06/2019   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1039-KL/TU, ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Tỉnh ủy
1332/UBND-KTTH   03/06/2019   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
1350/UBND-HTKT   03/06/2019   V/v triển khai Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1302/UBND-KTTH   30/05/2019   V/v triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ
1297/UBND-NCXDPL   30/05/2019   Về việc triển khai Công điện số 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
1295/UBND-NNTN   30/05/2019   V/v triển khai hoàn thành xây dựng nông thôn mới các xã mục tiêu trong năm 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh
1274/UBND-KTTH   29/05/2019   V/v tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
Tổng: 3522 Văn bản. Trang 225 Trong tổng số 235 Trang.
Chuyển tới trang: