Chủ nhật, Ngày 09/08/2020 -

Số/Kí hiệu
1512/UBND-KTTH
Ngày ban hành
04/05/2020
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
V/v khen thưởng sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chị thị số 04/CT-BCA và Cuộc vận động của Bộ Công an
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Công văn
Lĩnh vực
Thi đua khen thưởng
Đính kèm
Văn bản khác
Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2020 (07/08/2020)
Về việc ban hành đơn giá cho thuê rừng đối với các dự án đã cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (07/08/2020)
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ) (07/08/2020)
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (07/08/2020)
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue (07/08/2020)
V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (07/08/2020)
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 251/TB- VPCP ngày 24/7/2020 của Văn phòng Chính phủ (06/08/2020)
Về triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ (06/08/2020)
V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ (06/08/2020)
Về việc thu hồi đất của Ban quản lý công trình điện lực 4 và cho Công ty Điện lực Kon Tum - Tổng Công ty Điện lực Miền Trung thuê đất để xây dựng Nhà nghỉ công nhân vận hành Trạm biến áp 110KV (06/08/2020)