Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2063/UBND-NNTN   12/08/2019   Về việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội năm 2019
2057/UBND-HTKT   09/08/2019   V/v triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2038/UBND-KGVX   08/08/2019   V/v định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020
2052/UBND-TD   08/08/2019   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019
2021/UBND-KGVX   06/08/2019   V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
2015/UBND-KTTH   05/08/2019   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1975/UBND-NNTN   02/08/2019   Về việc phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn
1948/UBND-NCXDPL   31/07/2019   Về việc thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
1920/UBND-NCXDPL   29/07/2019   Về việc tham mưu ban hành văn bản quy định, quy định chi tiết các nội dung được giao
1904/UBND-KTTH   29/07/2019   Về việc triển khai các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
1885/UBND-KGVX   26/07/2019   V/v thống nhất sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa cấp của tỉnh
1875/UBND-NNTN   25/07/2019   Về việc triển khai nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
1878/UBND-NNTN   25/07/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 8
1859/UBND-HTĐT   24/07/2019   Về thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
1829/UBND-NNTN   23/07/2019   Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ
Tổng: 2903 Văn bản. Trang 181 Trong tổng số 194 Trang.
Chuyển tới trang: