Thứ 7, Ngày 25/03/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3031/UBND-KGVX   14/11/2019   V/v rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật
3024/UBND-KGVX   14/11/2019   V/v tăng cường quản lý hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện, nhân đạo
3032/UBND-TT   14/11/2019   Về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
3039/UBND-NNTN   14/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh
3022/UBND-KGVX   14/11/2019   V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm A(H1N1) trên địa bàn tỉnh
3009/UBND-NC   13/11/2019   Về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức Pháp luật trong nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3012/UBND-KTTH   13/11/2019   V/v triển khai thực hiện Thông báo số 845/TB-BCĐĐHG ngày 03/10/2019 của Ban Chỉ đạo điều hành giá Trung ương
3002/UBND-NC   12/11/2019   Về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo
2986/UBND-KGVX   11/11/2019   Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và chất gây nghiện trong các trường học
2972/UBND-NNTN   11/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
2969/UBND-NNTN   09/11/2019   Về việc triển khai Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp cơn bão số 6
2967/UBND-NNTN   08/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
2951/UBND-KTTH   06/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
2945/UBND-NNTN   06/11/2019   Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 8256/CT-BNN-TY ngày 01 tháng 11 năm 2019
2927/UBND-KTTH   04/11/2019   Về việc triển khai Đề án Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã
Tổng: 2784 Văn bản. Trang 168 Trong tổng số 186 Trang.
Chuyển tới trang: