Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2015/UBND-KTTH   05/08/2019   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1975/UBND-NNTN   02/08/2019   Về việc phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn
1948/UBND-NCXDPL   31/07/2019   Về việc thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
1920/UBND-NCXDPL   29/07/2019   Về việc tham mưu ban hành văn bản quy định, quy định chi tiết các nội dung được giao
1904/UBND-KTTH   29/07/2019   Về việc triển khai các nội dung UBND tỉnh tiếp thu, giải trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI
1885/UBND-KGVX   26/07/2019   V/v thống nhất sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa cấp của tỉnh
1875/UBND-NNTN   25/07/2019   Về việc triển khai nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
1878/UBND-NNTN   25/07/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 8
1859/UBND-HTĐT   24/07/2019   Về thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
1829/UBND-NNTN   23/07/2019   Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ
1826/UBND-HTKT   22/07/2019   V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
1827/UBND-NNTN   22/07/2019   V/v triển khai kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới
1811/UBND-NNTN   19/07/2019   Về việc triển khai cấp bách các biện pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn tỉnh
1816/UBND-KTTH   19/07/2019   Về việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
1796/UBND-NCXDPL   18/07/2019   Về việc phổ biến các luật, nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tổng: 2687 Văn bản. Trang 167 Trong tổng số 180 Trang.
Chuyển tới trang: