Thứ 4, Ngày 31/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1062/UBND-NNTN   03/04/2020   Về việc triển khai một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
1060/UBND-HTKT   03/04/2020   V/v đi lại của cán bộ, công nhân viên của ngành điện phục vụ công tác điều hành, sản xuất và khắc phục sự cố hệ thống điện trên địa bàn tỉnh
1059/UBND-HTKT   03/04/2020   V/v áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
1052/UBND-NC   02/04/2020   Về công tác tiếp nhận, cách ly tập trung trong phòng chống dịch bệnh COVID-19
1046/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi để dự trữ hàng hóa trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
1042/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
1045/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
1011/UBND-KGVX.   31/03/2020   Về việc kiểm thực việc thực hiện và chấp hành các biện pháp hạn chế tụ tập đông người
1018/UBND-NC   31/03/2020   Về việc tiếp tục rà soát người về từ vùng dịch
1022/UBND-KSTTHC   31/03/2020   V/v triển khai ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
1016/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v dừng chủ trương xây dựng hồ sơ cơ chế thưởng công trình phúc lợi đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1009/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v tăng cường đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
979/UBND-KGVX   30/03/2020   V/v tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19
976/UBND-KGVX   30/03/2020   Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi
975/UBND-NC   28/03/2020   Về tăng cường công tác chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới
Tổng: 2907 Văn bản. Trang 167 Trong tổng số 194 Trang.
Chuyển tới trang: