Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
661/CTr-BVSTBCPN   13/03/2023   Chương trình công tác năm 2023 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
641/CTr-BCĐ   13/03/2023   Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh
447/CTr-BCĐ   23/02/2023   Công tác trọng tâm bảo đảm ATTP năm 2023
3299/CTr-UBND   04/10/2022   Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2359/CTr-UBND   22/07/2022   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1687/CTr-UBND   02/06/2022   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1658/CTr-UBND   31/05/2022   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
1507/CTr-BCĐ   18/05/2022   Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022
1340/CTr-BCĐ   09/05/2022   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
1152/CTr-BVSTBCPN   22/04/2022   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
387/CTr-BCĐ   11/02/2022   Công tác trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022
305/CTr-BCĐ389   28/01/2022   Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
4539/CTr-BCĐ   23/12/2021   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022
3744/CTPH-UBND-TAND-VKSND   18/10/2021   Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
3566/CTr-UBND   04/10/2021   Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Tổng: 24 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 2 Trang.
Chuyển tới trang: