Thứ sáu, Ngày 01/03/2024 -

Số/Kí hiệu
3744/CTPH-UBND-TAND-VKSND
Ngày ban hành
18/10/2021
Người ký
Nguyễn Hữu Tháp
Trích yếu
Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Chương trình
Lĩnh vực
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác
Quyết định về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh: Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Chư Mom Ray (01/03/2024)
Về việc ủy quyền lựa chọn và quyết định phương thức cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với các công trình thủy lợi thuộc cấp tỉnh quản lý. (29/02/2024)
Sửa đổi khoản 5 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh (29/02/2024)
Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. (29/02/2024)
V/v đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (29/02/2024)
Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. (28/02/2024)
V/v triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt I năm 2024 trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)
Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển cây công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. (28/02/2024)
Về việc kiểm tra, xử lý thông tin cơ quan thông tin báo chí phản ánh. (28/02/2024)