Thứ 7, Ngày 13/04/2024 -

Số/Kí hiệu
495/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/06/2019
Người ký
Lê Ngọc Tuấn
Trích yếu
V/v phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Sa Thầy phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới năm 2019
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô. (12/04/2024)
Cấp phép cho Công ty TNHH Phú Thành Tiến Phát thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc thôn 3, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. (12/04/2024)
Về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi. (12/04/2024)
Về việc phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa Thủy điện Đăk Psi 4, huyện Đăk Hà và huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. (12/04/2024)
Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2024. (12/04/2024)
V/v tổ chức chương trình Cà phê Doanh nghiệp Doanh nhân tháng 4 năm 2024. (12/04/2024)
V/v đánh giá kết quả Chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh (12/04/2024)
Phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum (11/04/2024)
Về việc công bố kết thúc tình huống khẩn cấp đối với công trình Khắc phục đập Đăk Ngao 1, huyện Sa Thầy do ảnh hưởng của cơn bão số 1 năm 2023 (11/04/2024)
Thực hiện Chương trình số 77-CTr/TU ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. (11/04/2024)