Chủ nhật, Ngày 03/12/2023 -

Số/Kí hiệu
366/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/05/2019
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
Công nhận xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh. (01/12/2023)
V/v Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023. (01/12/2023)
Kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2025 (01/12/2023)
V/v triển khai thực hiện Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14/11/2023 của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. (01/12/2023)
V/v triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. (01/12/2023)
V/v phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Ialy mở rộng (địa bàn tỉnh Kon Tum) trong quá trình thi công (30/11/2023)
Về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. (30/11/2023)
V/v tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm năm 2023 về xây dựng nông thôn mới. (30/11/2023)
Triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15. (29/11/2023)
V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. (29/11/2023)