Thứ 5, Ngày 01/12/2022 -

Số/Kí hiệu
269/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/05/2019
Người ký
Nguyễn Văn Hòa
Trích yếu
Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh
Lĩnh vực
Đính kèm
Văn bản khác
Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (30/11/2022)
Về việc đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh (30/11/2022)
V/v mở đợt cao điểm tuần tra, truy quét và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn tỉnh (30/11/2022)
Ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum (30/11/2022)
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (30/11/2022)
V/v thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh (30/11/2022)
V/v phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới tiêu biểu trong phong trào thi đua (29/11/2022)
Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh (29/11/2022)
Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (29/11/2022)
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023 (29/11/2022)