Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Số/Kí hiệu
53/TB-UBND
Ngày ban hành
20/03/2023
Người ký
Nguyễn Đình Cầu
Trích yếu
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp ngày 16 tháng 3 năm 2023
Cơ quan ban hành
UBND tỉnh Kon Tum
Hiệu lực
Còn hiệu lực
Hình thức văn bản
Thông báo
Lĩnh vực
Kinh tế - Tổng hợp
Đính kèm
Văn bản khác
Phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2023-2024. (22/09/2023)
Về việc điều chỉnh Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt Mạng lưới điểm quan trắc môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030. (22/09/2023)
Thực hiện công tác "Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm" trên địa bàn tỉnh. (22/09/2023)
Triển khai kiến nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại báo cáo kết quả xây nhà cho Hội viên. (22/09/2023)
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ. (22/09/2023)
V/v thực hiện Công điện số 794/CĐ-TTg ngày 12/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ. (22/09/2023)
V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023. (22/09/2023)
Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. (22/09/2023)
V/v tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (22/09/2023)
V/v chấn chỉnh việc công bố, công khai TTHC (22/09/2023)