Thứ 3, Ngày 27/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
357/BC-UBND   19/11/2020   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
266/BC-UBND   16/09/2020   Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
260/BC-UBND   14/09/2020   Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
262/BC-UBND   14/09/2020   Kết quả thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc
263/BC-UBND   14/09/2020   Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020
259/BC-UBND   10/09/2020   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
254/BC-UBND   01/09/2020   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV
183/BC-UBND   29/06/2020   Về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
170/BC-UBND   20/06/2020   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
161/BC-UBND   12/06/2020   Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
162/BC-UBND   12/06/2020   Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
159/BC-UBND   11/06/2020   Về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020.
157/BC-UBND   11/06/2020   Kết quả thực hiện Đề án 123 “Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
152/BC-UBND   04/06/2020   Báo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
143/BC-UBND   30/05/2020   Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 154 Văn bản. Trang 9 Trong tổng số 11 Trang.
Chuyển tới trang: