Thứ 3, Ngày 16/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
162/QĐ-UBND   26/03/2019   Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Tô
164/QĐ-UBND   26/03/2019   Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
167/QĐ-UBND   26/03/2019   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ 2016-2021
170/QĐ-UBND   26/03/2019   Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
165/QĐ-UBND   26/03/2019   V/v Công nhận xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
161/QĐ-UBND   21/03/2019   V/v phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ,công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2019
158/GP-UBND   21/03/2019   Cho phép Xí nghiệp Hoàng Hải (địa chỉ tại 55 đường Âu Cơ, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hành nghề khoan nước dưới đất
146/QĐ-UBND   18/03/2019   Bãi bỏ Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trang bị và sử dụng điện thoại
144/QĐ-UBND   15/03/2019   Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh
140/GP-UBND   13/03/2019   Cho phép Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum khai thác, sử dụng nước mặt công trình: Dự án nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi.
135/QĐ-UBND   12/03/2019   Đổi tên Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Sa Thầy thành Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy
137/QĐ-UBND   12/03/2019   Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
134/QĐ-UBND   12/03/2019   Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng
136/QĐ-UBND   12/03/2019   Tổ chức lại Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Tư vấn công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương
130/QĐ-UBND   11/03/2019   Về việc chuyển giao nhiệm vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND tỉnh
Tổng: 1311 Văn bản. Trang 86 Trong tổng số 88 Trang.
Chuyển tới trang: