Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
203/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Tu Mơ Rông
202/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Kon Rẫy
201/QĐ-UBND   10/04/2019   Thành lập Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei
185/QĐ-UBND   05/04/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
182/QĐ-UBND   03/04/2019   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2016-2021
162/QĐ-UBND   26/03/2019   Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đăk Tô
164/QĐ-UBND   26/03/2019   Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
167/QĐ-UBND   26/03/2019   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ 2016-2021
170/QĐ-UBND   26/03/2019   Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
165/QĐ-UBND   26/03/2019   V/v Công nhận xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
161/QĐ-UBND   21/03/2019   V/v phê duyệt chỉ tiêu đào tạo sau đại học đối với cán bộ,công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2019
158/GP-UBND   21/03/2019   Cho phép Xí nghiệp Hoàng Hải (địa chỉ tại 55 đường Âu Cơ, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hành nghề khoan nước dưới đất
146/QĐ-UBND   18/03/2019   Bãi bỏ Quyết định số 763/QĐ-UB ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định trang bị và sử dụng điện thoại
144/QĐ-UBND   15/03/2019   Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trung tâm Công tác xã hội thành phố Kon Tum cho Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh
140/GP-UBND   13/03/2019   Cho phép Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum khai thác, sử dụng nước mặt công trình: Dự án nhà máy chế biến mủ cao su Đại Lợi.
Tổng: 1226 Văn bản. Trang 80 Trong tổng số 82 Trang.
Chuyển tới trang: