Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
180/BC-UBND   28/06/2022   Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2022
176/BC-UBND   24/06/2022   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
137/BC-UBND   06/06/2022   Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
134/BC-UBND   01/06/2022   Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh
118/BC-UBND   18/05/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
101/BC-UBND   27/04/2022   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII
89/BC-UBND   15/04/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
47/BC-UBND   07/03/2022   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022
402/BC-UBND   08/12/2021   Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
401/BC-UBND   08/12/2021   Tình hình triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
372/BC-UBND   18/11/2021   Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
360/BC-UBND   15/11/2021   Kết quả thực hiện Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
359/BC-UBND   15/11/2021   Công tá c bảo vê ̣ môi trườ ng trên địa bàn tỉnh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
357/BC-UBND   15/11/2021   Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
348/BC-UBND   09/11/2021   Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII
Tổng: 159 Văn bản. Trang 8 Trong tổng số 11 Trang.
Chuyển tới trang: