Thứ 7, Ngày 20/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
685/QĐ-UBND   10/09/2019   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
656/QĐ-UBND   26/08/2019   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
647/QĐ-UBND   23/08/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
646/QĐ-UBND   23/08/2019   Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
642/QĐ-UBND   22/08/2019   Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019
643/QĐ-UBND   22/08/2019   Tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
638/QĐ-UBND   19/08/2019   Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
635/QĐ-UBND   19/08/2019   Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
627/QĐ-UBND   16/08/2019   Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
621/QĐ-UBND   15/08/2019   V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
611/QĐ-UBND   13/08/2019   Cho phép Công ty cổ phần Trung Kiên hành nghề khoan nước dưới đất
838/QĐ-UBND   12/08/2019   V/v thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
608/QĐ-UBND   12/08/2019   Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Kon Plông, Đăk Hà, Ia H’Dra
590/QĐ-UBND   06/08/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
587/QĐ-UBND   05/08/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
Tổng: 1232 Văn bản. Trang 74 Trong tổng số 83 Trang.
Chuyển tới trang: