Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
144/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
143/QĐ-UBND   10/03/2020   Công nhận xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
145/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích nhân kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập huyện Ia H’Drai (11/3/2015-11/3/2020)
146/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với huyện Đăk Glei
147/QĐ-UBND   10/03/2020   Về việc khen thưởng thành trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
140/QĐ-UBND   09/03/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
137/QĐ-UBND   08/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
132/QĐ-UBND   04/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
131/QĐ-UBND   03/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
130/QĐ-UBND   03/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
129/QĐ-UBND   03/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
127/QĐ-UBND   02/03/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Sở Tài chính
126/QĐ-UBND   29/02/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
124/QĐ-UBND   27/02/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2019 đối với Sở Giao thông vận tải
105/QĐ-UBND   25/02/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thônthuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 1282 Văn bản. Trang 72 Trong tổng số 86 Trang.
Chuyển tới trang: