Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
76/QĐ-UBND   10/02/2020   Công nhận xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
75/QĐ-UBND   10/02/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
63/QĐ-UBND   22/01/2020   Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
24/QĐ-UBND   14/01/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23/QĐ-UBND   13/01/2020   Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đinh Xuân Huế (Lần 2)
11/QĐ-UBND   08/01/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
12/QĐ-UBND   08/01/2020   Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum
901/QĐ-UBND   30/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
897/QĐ-UBND   27/12/2019   Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đông Dương thuộc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T
896/QĐ-UBND   27/12/2019   Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
893/QĐ-UBND   25/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
865/QĐ-UBND   18/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành ngành Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
865/QĐ-UBND   18/12/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1426/QĐ-UBND   16/12/2019   Về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum
837/QĐ-UBND   27/11/2019   Quyết định xếp hạng III (ba) đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum
Tổng: 1226 Văn bản. Trang 70 Trong tổng số 82 Trang.
Chuyển tới trang: