Thứ 5, Ngày 25/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
581/QĐ-UBND   10/08/2020   Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 đối với Sở Tư pháp
580/QĐ-UBND   07/08/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
764/QĐ-UBND   06/08/2020   Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải, rác thải của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Lắp đặt mới hệ thống xử lý nước thải và di chuyển, lắp đặt lò đốt rác thải y tế từ Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà)
760/QĐ-UBND   06/08/2020   Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Xít 1, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
576/QĐ-UBND   05/08/2020   Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương đang thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện
575/QĐ-UBND   05/08/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
573/QĐ-UBND   05/08/2020   Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy nhân nhân dân cấp tỉnh (lĩnh vực Tư pháp) và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
748/QĐ-UBND   04/08/2020   Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Xít 3, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
749/QĐ-UBND   04/08/2020   Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Đăk Xít 2, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
750/QĐ-UBND   04/08/2020   Dự án Xưởng cán tôn, xà gồ và sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Kon Tum của Công ty Cổ phần Vật liệu và Năng lượng Kon Tum
741/QĐ-UBND   03/08/2020   Về việc ban hành bổ sung Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
568/QĐ-UBND   03/08/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
567/QĐ-UBND   03/08/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
562/QĐ-UBND   31/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đăk Hà (Đợt 3)
563/QĐ-UBND   31/07/2020   Về việc thay đổi nhân sự Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Kon Tum
Tổng: 1324 Văn bản. Trang 66 Trong tổng số 89 Trang.
Chuyển tới trang: