Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
526/QĐ-UBND   23/07/2020   Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020
519/QĐ-UBND   23/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 3)
518/QĐ-UBND   22/07/2020   Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
506/QĐ-UBND   21/07/2020   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
498/QĐ-UBND   20/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Kon Tum (Đợt 9)
503/QĐ-UBND   20/07/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
499/QĐ-UBND   20/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Đợt 2)
475/QĐ-UBND   13/07/2020   Về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy
477/QĐ-UBND(CT)   13/07/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
476/QĐ-UBND(CT)   13/07/2020   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà nhiệm kỳ 2016-2021
474/QĐ-UBND   10/07/2020   Phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 -2030"
472/QĐ-UBND   10/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đăk Glei (Đợt 1)
471/QĐ-UBND   10/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Sa Thầy (Đợt 2)
466/QĐ-UBND   08/07/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020 đối với Tòa án nhân dân tỉnh
462/QĐ-UBND   07/07/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổng: 1282 Văn bản. Trang 65 Trong tổng số 86 Trang.
Chuyển tới trang: