Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
365/QĐ-UBND   13/05/2019   Công nhận xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
275/QĐ-UBND   10/05/2019   Về việc giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh
273/QĐ-UBND   10/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
268/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
269/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
255/QĐ-UBND   03/05/2019   Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh và xét chuyển viên chức thành công chức.
251/QĐ-UBND   02/05/2019   Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (lần 2)
244/QĐ-UBND   23/04/2019   V/v phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, sạn làm VLXDTT tại điểm mỏ thuộc thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
243/QĐ-UBND   23/04/2019   Cho phép Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông được khai thác nước dưới đất
226/QĐ-UBND   18/04/2019   Về việc công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2019
225/QĐ-UBND   17/04/2019   Cho phép Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà khai thác nước dưới đất
223/QĐ-UBND   17/04/2019   Điều chuyển biên chế sự nghiệp khác năm 2019 (BQL các công trình giao thông)
371/QĐ-UBND   14/04/2019   Phê duyệt Điều lệ Hội Rau, quả xứ lạnh Măng Đen
218/QĐ-UBND   12/04/2019   V/v phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét làm VLXD thông thường tại điểm mỏ thuộc thôn 2,xã Kroong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
216/QĐ-UBND   12/04/2019   Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla
Tổng: 999 Văn bản. Trang 63 Trong tổng số 67 Trang.
Chuyển tới trang: