Thứ 4, Ngày 24/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
565/QĐ-UBND   31/07/2020   Về việc công bố các thủ tục hành chính và phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
555/QĐ-UBND   28/07/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô nhiệm kỳ 2016 - 2021
554/QĐ-UBND   28/07/2020   Về việc cho phép thành lập Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum
544/QĐ-UBND   28/07/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
543/QĐ-UBND   28/07/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
541/QĐ-UBND   28/07/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
540/QĐ-UBND   28/07/2020   Ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Kon Tum
542/QĐ-UBND   28/07/2020   Về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
698/QĐ-UBND   24/07/2020   Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
531/QĐ-UBND   24/07/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
530/QĐ-UBND   24/07/2020   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
529/QĐ-UBND   24/07/2020   Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh
526/QĐ-UBND   23/07/2020   Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2020
519/QĐ-UBND   23/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 3)
518/QĐ-UBND   22/07/2020   Về việc công bố danh mục các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh
Tổng: 1234 Văn bản. Trang 61 Trong tổng số 83 Trang.
Chuyển tới trang: