Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
462/QĐ-UBND   07/07/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
461/QĐ-UBND   07/07/2020   Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
456/QĐ-UBND   06/07/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
453/QĐ-UBND   06/07/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
447/QĐ-UBND   06/07/2020   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
440/QĐ-UBND   03/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Sa Thầy
435/QĐ-UBND   01/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
430/QĐ-UBND   01/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kon Plông
425/QĐ-UBND   30/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
424/QĐ-UBND   30/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Tô (đợt 2)
416/QĐ-UBND   29/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phíhỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 2)
408/QĐ-UBND   26/06/2020   Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 5 và nhóm 7 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đăk Glei
407/QĐ-UBND   26/06/2020   V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thuộc nhóm 2 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa thành phố Kon Tum (đợt 1)
406/QĐ-UBND   26/06/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
403/QĐ-UBND   25/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thuộc nhóm 1 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa thành phố Kon Tum (Đợt 3)
Tổng: 1193 Văn bản. Trang 60 Trong tổng số 80 Trang.
Chuyển tới trang: