Thứ 3, Ngày 30/05/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
161/BC-UBND   12/06/2020   Kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
162/BC-UBND   12/06/2020   Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
159/BC-UBND   11/06/2020   Về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020.
157/BC-UBND   11/06/2020   Kết quả thực hiện Đề án 123 “Phát triển đội ngũ Luật sư phục vụ hội nhập quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
152/BC-UBND   04/06/2020   Báo cáo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
143/BC-UBND   30/05/2020   Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
139/BC-UBND   27/05/2020   Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy”.
136/BC-UBND   22/05/2020   Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.
125/BC-UBND   13/05/2020   Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành liên quan đến lĩnh vực giá.
119/BC-UBND   08/05/2020   Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
117/BC-UBND   07/05/2020   Tổng kết thực hiện chính sách Trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo.
113/BC-UBND   06/05/2020   Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
112/BC-UBND   05/05/2020   Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế -xã hội của tỉnh Kon Tum trong 4 tháng đầu năm 2020
91/BC-UBND   16/04/2020   Đánh giá tác động của dịch Covid -19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum trong Quý I năm 2020
88/BC-UBND   14/04/2020   Tình hình xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 100 Văn bản. Trang 6 Trong tổng số 7 Trang.
Chuyển tới trang: