Thứ 4, Ngày 28/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1019/UBND-NNTN   02/05/2019   V/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
1018/UBND-KGVX   02/05/2019   V/v tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe
1023/UBND-KGVX   02/05/2019   V/v triển khai thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
411/QĐ-UBND   26/04/2019   Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rau củ quả và cây ăn quả sạch theo hướng hữu cơ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và dịch vụ nông nghiệp Ngọc Thanh Minh
420/QĐ-UBND   26/04/2019   Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
419/QĐ-UBND   26/04/2019   Cho phép Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế được thăm dò khoáng sản đá làm VLXDTTtại thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
418/QĐ-UBND   26/04/2019   Cho phép Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế được thăm dò khoáng sản đá làm VLXDTT tại thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi
410/QĐ-UBND   26/04/2019   Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018
1012/UBND-KTTH   26/04/2019   V/v triển khai Nghị định số 04/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
1011/KH-UBND   26/04/2019   Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 tỉnh Kon Tum
989/UBND-NNTN   25/04/2019   Tổ chức ra quân quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh
403/QĐ-UBND   25/04/2019   V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Kon Plông
409/QĐ-UBND   25/04/2019   Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất c xây dựng công trình Thuỷ lợi Đăk Long 1 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
407/QĐ-UBND   25/04/2019   Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn chương trình mục tiêu và vốn nước ngoài hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135
986/UBND-HCTC   25/04/2019   Về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
Tổng: 9111 Văn bản. Trang 577 Trong tổng số 608 Trang.
Chuyển tới trang: