Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2218/KH-UBND   26/08/2019   Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Kon Tum năm 2020
2217/KH-UBND   26/08/2019   Thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc
2220/KH-UBND   26/08/2019   Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”
2170/KH-UBND   21/08/2019   Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 -2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2154/KH-UBND   19/08/2019   Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương
2135/KH-UBND   16/08/2019   Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2031/KH-UBND   07/08/2019   Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025
2005/KH-UBND   05/08/2019   Về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1996/KH-UBND   05/08/2019   Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh
1950/KH-UBND   31/07/2019   Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1798/KH-UBND   18/07/2019   Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
1789/UBND-HTKT   18/07/2019   Về việc chỉ đạo triển khai triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1702/KH-UBND   08/07/2019   Triển khai Đề án hỗ trợ thôn của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1662/KH-UBND   02/07/2019   Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019 trên địa bàn tỉnh
1665/KH-UBND   02/07/2019   Thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -2021" trên địa bàn tỉnh
Tổng: 915 Văn bản. Trang 57 Trong tổng số 61 Trang.
Chuyển tới trang: