Thứ 7, Ngày 03/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
790/QĐ-UBND   24/10/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
784/QĐ-UBND   23/10/2019   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
783/QĐ-UBND   23/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
778/QĐ-UBND   22/10/2019   Quyết định điều chỉnh Quyết định số 723-QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Danh mục dự án đầu tư cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Đợt 2)
771/QĐ-UBND   18/10/2019   Về việc bổ nhiệm lại Bà Y Ly Trang giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ
766/QĐ-UBND   16/10/2019   Về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
757/QĐ-UBND   15/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
763/QĐ-UBND   15/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
759/QĐ-UBND   15/10/2019   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
761/QĐ-UBND   15/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung,sửa đổi và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
749/QĐ-UBND   10/10/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
1084/QĐ-UBND   09/10/2019   Tổ chức lại một số đơn vị hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
742/QĐ-UBND   08/10/2019   Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
740/QĐ-UBND   08/10/2019   Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
746/QĐ-UBND   08/10/2019   Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Tổng: 1001 Văn bản. Trang 57 Trong tổng số 67 Trang.
Chuyển tới trang: