Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
34/QĐ-UBND   15/01/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
36/QĐ-UBND   15/01/2021   Kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Kon Tum
24/QĐ-UBND   14/01/2021   Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học
23/QĐ-UBND   11/01/2021   Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
21/QĐ-UBND   08/01/2021   Về việc công nhận thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Kon Tum khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025
12/QĐ-UBND   07/01/2021   Công nhận xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
14/GP-UBND   07/01/2021   GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
13/GP-UBND   07/01/2021   GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
09/QĐ-UBND   06/01/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/QĐ-UBND   06/01/2021   Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/QĐ-UBND   04/01/2021   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/QĐ-UBND   04/01/2021   Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
01/QĐ-UBND   02/01/2021   Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
857/QĐ-UBND   28/12/2020   Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
856/QĐ-UBND   28/12/2020   Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Tổng: 1289 Văn bản. Trang 57 Trong tổng số 86 Trang.
Chuyển tới trang: