Thứ sáu, Ngày 27/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
387/QĐ-UBND   23/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
388/QĐ-UBND   23/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
386/QĐ-UBND   23/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
377/QĐ-CT   16/05/2019   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
379/QĐ-UBND   16/05/2019   Về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
369/QĐ-UBND   14/05/2019   Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
370/QĐ-UBND   14/05/2019   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
366/QĐ-UBND   13/05/2019   Công nhận xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
365/QĐ-UBND   13/05/2019   Công nhận xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
275/QĐ-UBND   10/05/2019   Về việc giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh
273/QĐ-UBND   10/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
268/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
269/QĐ-UBND   06/05/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
255/QĐ-UBND   03/05/2019   Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh và xét chuyển viên chức thành công chức.
251/QĐ-UBND   02/05/2019   Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp hạng II và xếp lương đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông (lần 2)
Tổng: 916 Văn bản. Trang 57 Trong tổng số 62 Trang.
Chuyển tới trang: