Thứ 3, Ngày 27/02/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1598/KH-UBND   26/06/2019   Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1591/KH-UBND   25/06/2019   Kế hoạch Dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020
1526/KH-UBND   18/06/2019   Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1517/UBND-KGVX   17/06/2019   Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1424/KH-UBND   10/06/2019   Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh
1394/KH-UBND   06/06/2019   Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1367/KH-UBND   05/06/2019   Thực hiện Quyết định số 467/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin,tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1373/KH-UBND   05/06/2019   Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP
1385/KH-UBND   05/06/2019   Tổng kết hoạt động Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum)
1284/KH-UBND   29/05/2019   Triển khai thực hiện "Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1272/KH-UBND   29/05/2019   Phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1257/KH-UBND   28/05/2019   Triển khai thực hiện chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1247/KH-UBND   27/05/2019   Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi,phòng, chống đuối nước năm 2019
1248/KH-UBND   27/05/2019   Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1138/KH-UBND   14/05/2019   Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
Tổng: 883 Văn bản. Trang 56 Trong tổng số 59 Trang.
Chuyển tới trang: