Thứ 3, Ngày 16/04/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2929/UBND-NNTN   04/11/2019   Về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ trên địa bàn tỉnh
2920/UBND-NNTN   04/11/2019   Về việc triển khai Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủPhê duyệt Đề án “Rà soát và hoàn thiện các chính sách về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện
1228/QĐ-UBND   01/11/2019   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí thôn 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum
2899/UBND-NNTN   01/11/2019   V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản
2886/UBND-KGVX   31/10/2019   V/v chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
2879/UBND-KGVX   31/10/2019   V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng
2883/UBND-NNTN   31/10/2019   Về việc triển khai Chỉ thị số 8008/CT-BNN-TCTL ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2880/UBND-HTKT   31/10/2019   V/v triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý IV năm 2019 trên địa bàn tỉnh
2882/UBND-KTTH   31/10/2019   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ
2885/KH-UBND   31/10/2019   Kế hoạch triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
801/QĐ-UBND   30/10/2019   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
2851/UBND-KTTH   29/10/2019   V/v triển khai Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ
2865/KH-UBND   29/10/2019   Kế hoạch Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030
796/QĐ-UBND   28/10/2019   Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1202/QĐ-UBND   28/10/2019   Ban hành Mã định danh của các cơ quan nhà nước tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 9386 Văn bản. Trang 559 Trong tổng số 626 Trang.
Chuyển tới trang: