Thứ hai, Ngày 17/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
191/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1001/CV-BCĐ   30/03/2020   Về việc phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 2)
186/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
979/UBND-KGVX   30/03/2020   V/v tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19
976/UBND-KGVX   30/03/2020   Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong vùng dân tộc thiểu số và Miền núi
284/QĐ-UBND   30/03/2020   Phê duyệt điều chính Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo kết quả thực tế đã hỗ trợ sau khi hoàn thành)
975/UBND-NC   28/03/2020   Về tăng cường công tác chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới
974/QĐ-BCĐ   27/03/2020   Thành lập các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tỉnh Kon Tum
965/UBND-NNTN   27/03/2020   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
958/HD-BCĐ   27/03/2020   Hướng dẫn báo cáo công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum
182/QĐ-UBND   27/03/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
183/QĐ-UBND   27/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CĐ-UBND   27/03/2020   Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
948/UBND-TTHCC   27/03/2020   Về việc cung cấp danh sách cán bộ đầu mối để thực hiện việc kết nối hệ thống CNTT phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch COVID-19
971/UBND-HTKT   27/03/2020   V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ nhu yếu phẩm cũng như các vật tư y tế liên quan đến phòng chống COVID-19
Tổng: 9760 Văn bản. Trang 557 Trong tổng số 651 Trang.
Chuyển tới trang: