Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3152/KH-UBND   25/08/2020   Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022 và tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022
3156/KH-UBND   25/08/2020   Triển khai Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3102/KH-UBND   21/08/2020   Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3036/KH-UBND   18/08/2020   Triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3045/KH-UBND   18/08/2020   Phát triển thương mại điện tử tỉnh kon tum giai đoạn 2021 - 2025
3018/KH-UBND   17/08/2020   Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
3016/KH-UBND   17/08/2020   Triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"
2989/KH-UBND   14/08/2020   Thực hiện Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030
2883/KH-UBND   06/08/2020   Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2875/KH-UBND   05/08/2020   Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
2772/KH-UBND   30/07/2020   Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2749/KH-UBND   29/07/2020   Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2749/KH-UBND   29/07/2020   Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2607/KH-UBND   21/07/2020   Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2596/KH-UBND   20/07/2020   Triển khai thi hành Luật Kiến trúc
Tổng: 957 Văn bản. Trang 54 Trong tổng số 64 Trang.
Chuyển tới trang: