Thứ sáu, Ngày 08/12/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1102/KH-UBND   10/05/2019   Kế hoạch hành động triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 -2020, định hướng đến năm 2025
1034/KH-UBND   03/05/2019   Công bố, trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
1011/KH-UBND   26/04/2019   Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 tỉnh Kon Tum
952/KH-UBND   23/04/2019   Kế hoạch về việc giao nhiệm vụ tiển khai thực hiện công tác chuẩn bị để đưa Trung tâm PVHCC đi vào hoạt động
950/UBND-NCXDPL   23/04/2019   Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
943/KH-UBND   23/04/2019   Kế hoạch triển khai thử nghiệm Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-IGate) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
923/UBND-KGVX   22/04/2019   Kế hoạch dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019
917/KH-UBND   19/04/2019   Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon tum
892/KH-UBND   19/04/2019   V/v Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
851/UBND-HTKT   16/04/2019   V/v phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
812/UBND-NNTN   11/04/2019   Phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
798/UBND-NCXDPL   10/04/2019   KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
778/KH-UBND   09/04/2019   Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và triển khai công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
776/UBND-KGVX   09/04/2019   Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
713/KH-UBND   02/04/2019   Phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 837 Văn bản. Trang 54 Trong tổng số 56 Trang.
Chuyển tới trang: